logo

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU THÁNG 2

Ngày đăng: 20-02-2019 09:27
PPXD THÁNG 2/2019
FEDEX: 15.75% (11/2-17/2)
DHL: 15.25%
UPS: 15.25% (11/2-17/2)
TNT: 15.75% (11/2-17/2)