logo

PHỤ PHÍ NHIÊN LIỆU THÁNG 3

Ngày đăng: 15-03-2018 11:20

FEDEX: 15.50% (12/03 – 18/03)

DHL : 16.25%

TNT : 16%

UPS : 15.5% (12/03 – 18/03)